...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κυστεοκολπικό Συρίγγιο

Γράφει ο Δρ. Α. Πλουμίδης Χειρουργός Ουρολόγος με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση και αντιμετώπιση όλων των ουρολογικών παθήσεων.

πλουμίδης ουρολόγος
ομιλος ιατρικού αθηνών - ιατρικό κέντρο αθηνών

Τι είναι το κυστεοκολπικό συρίγγιο;

Τα κυστεοκολπικά συρίγγια είναι η συχνότερη μορφή ουρογυναικολογικών συριγγίων. Με τον όρο ουρογυναικολογικά συρίγγια περιγράφεται η ύπαρξη αυλού επικοινωνίας μεταξύ του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.

Ο αυλός επικοινωνίας μπορεί να σχηματιστεί μεταξύ οποιαδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος (νεφρός, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα) με το αντίστοιχο του γεννητικού συστήματος(μήτρα, κόλπος).

Ειδικότερα, τα κυστεοκολπικά συρίγγια αφορούν στην ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ ουροδόχου κύστης και κόλπου και αποτελούν την πιο συχνή μορφή επίκτητου συριγγίου του ουροποιητικού συστήματος.

Ποιά είναι τα αίτια των κυστεοκολπικών συριγγίων;

Τα περισσότερα συρίγγια είναι ιατρογενή (κατά τη διάρκεια γυναικολογικών, ουρολογικών ή επεμβάσεων της πυέλου), αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγγενών ανωμαλιών, κακοηθειών, λοιμώξεων, φλεγμονών, ξένων σωμάτων, θεραπείας με ακτινοβολίες, τραυματικής αιτιολογίας, ισχαιμίας, απόρροια τοκετού και άλλων διαδικασιών.

Τα επίκτητα συρίγγια επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς, καθώς προκαλούν ταλαιπωρία και συχνά σχετίζονται με έντονη υποκείμενη συμπτωματολογία και ψυχολογική επιβάρυνση της ασθενούς.

Τα κυστεοκολπικά συρίγγια μετά από υστερεκτομή ή άλλη χειρουργική επέμβαση εκδηλώνονται με την αφαίρεση του ουροκαθετήρα ή μετά την παρέλευση 1-3 εβδομάδων με διαφυγή ούρων από τον κόλπο.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου, η εκδήλωση των συμπτωμάτων μπορεί να γίνει μετά από μήνες ή και χρόνια από την ολοκλήρωση των ακτινοθεραπειών.

Κλείστε ραντεβού με τον ιατρό!

Ποια τα βασικά συμπτώματα;

Το προεξάρχων σύμπτωμα του κυστεοκολπικού συριγγίου είναι η μόνιμη εκροή ούρων από τον κόλπο, η ποσότητα των οποίων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα το μέγεθος του συριγγίου.

Στις περιπτώσεις μεγάλων συριγγίων, η ασθενής μπορεί να μην ουρεί καθόλου και να παρουσιάζει συνεχή ακράτεια από τον κόλπο.

Σε πολύ μικρής διαμέτρου συρίγγια, η ασθενής μπορεί να παρουσιάζει διαλείπουσα αίσθηση υγρασίας στην περιοχή του κόλπου, που μεταβάλλεται με τη θέση του σώματος.

Κατά την κατάκλιση η διαφυγή ούρων είναι ελάχιστη, ενώ σε καθιστή ή όρθια θέση η διαφυγή των ούρων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν τις υποτροπιάζουσες κυστίτιδες, το δερματικό ερεθισμό στην περιοχή του περινέου από τη συνεχή διαφυγή ούρων και τις κολπικές φλεγμονές.

Πώς γίνεται η διάγνωση του κυστεοκολπικού συριγγίου;

Η διάγνωση του κυστεοκολπικού συριγγίου μπορεί να περιλαμβάνει:

 • λήψη ιστορικού
 • κλινική εξέταση
 • έγχυση στην ουροδόχο κύστη χρωστικής ουσίας και έλεγχο εξόδου από τον κόλπο
 • κυστεοσκόπηση, λήψη βιοψίας σε υποτροπιάζουσα κακοήθεια
 • ανιούσα κυστεογραφία
 • ενδοφλέβια πυελογραφία ή CT ουρογραφία για να ελεγχθεί η κατάσταση του ανώτερου ουροποιητικού
 • γενική εξέταση ούρων/ καλλιέργεια ούρων
 • κυτταρολογική εξέταση ούρων

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Όταν κάποιος έχει κυστεοκολπικό συρίγγιο, ο βασικός στόχος είναι να διακοπεί άμεσα η διαφυγή ούρων μέσω του κόλπου και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά κυρίως συρίγγια μικρής διαμέτρου (μικρότερα των τριών χιλιοστών) και πραγματοποιείται είτε με καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης είτε με προσωρινή εκτροπή των ούρων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απρόσκοπτη έξοδος των ούρων, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματη σύγκλειση του συριγγίου, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιθηλιοποίησης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει ανάλογα με τις ενδείξεις και την εντόπιση του συριγγίου διακολπικά, με ανοικτή διακοιλιακή προσπέλαση, λαπαροσκοπικά και ρομποτικά υποβοηθούμενη. Πραγματοποιείται διαχωρισμός των δυο οργάνων, νεαροποίηση των χειλέων και συχνά παρεμβολή καλώς αιματούμενου ιστού (επιπλόου, περιτοναίου, ινολιπώδης χειλικός ιστός) προς αποφυγή υποτροπών στο μέλλον. Τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων αυτών ξεπερνούν το 90%.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης;

Ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, η λαπαροσκόπηση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών, ανοικτών χειρουργείων, όπως

 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Με τη λαπαροσκοπική επέμβαση πραγματοποιούνται πολύ μικρές τομές, μήκους ελάχιστων χιλιοστών, οι οποίες δεν αφήνουν ουλές.
 • Λιγότερος πόνος μετά το χειρουργείο. Κατά τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση δεν προκαλείται βλάβη στους μύες, ο τραυματισμός των ιστών είναι ο ελάχιστος δυνατός κι αυτός έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής μετά το χειρουργείο να βιώνει σημαντικά λιγότερο πόνο σε σύγκριση με μια ανοικτή χειρουργική επέμβαση.
 • Μείωση επιπλοκών και υποτροπών. Όταν η επέμβαση γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό, η πιθανότητα επιπλοκών που συνδέονται με το τραύμα εκμηδενίζεται, ενώ περιορίζονται σημαντικά και οι πιθανότητες υποτροπής.
 • Άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες. Η νοσηλεία διαρκεί πολύ λιγότερο σε σύγκριση με ένα ανοικτό χειρουργείο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αποκατάστασης;

Η ρομποτική αποκατάσταση του κυστεοκολπικού συριγγίου γίνεται λαπαροσκοπικά και με τη βοήθεια ρομποτικού συστήματος (da Vinci). Η ρομποτική υποβοήθηση προσφέρει στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης κι επιπλέον παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα και στο χειρουργό.

Η χρήση του ρομπότ απλοποιεί χειρουργικές διαδικασίες που με μια απλή λαπαροσκοπική επέμβαση να παρουσίαζαν υψηλό βαθμό δυσκολίας και τεχνικής πολυπλοκότητας.

Ειδικότερα:

 • τα ρομποτικά εργαλεία διαθέτουν επιπλέον καρπιαία άρθρωση, παρέχοντας τη δυνατότητα για κινήσεις άνω των 360 μοιρών. Έτσι, ο χειρουργός μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και δύσκολες περιπτώσεις.
 • το ρομποτικό σύστημα προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου, η οποία βάζει το χειρουργό κυριολεκτικά μέσα στο σώμα του ασθενή.
 • η ρομποτική πλατφόρμα προσφέρει μεγάλη εργονομία, καθώς ο χειρουργός εργάζεται καθιστός, δίχως να κουράζεται, και με τα χέρια του να στηρίζονται.

Κλείστε ραντεβού με τον ιατρό!

Γιατί να επιλέξω το Δρ. Πλουμίδη;

Ο Δρ. Πλουμίδης διαθέτει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των κυστεοκολπικών συριγγίων. Ο Δρ. Πλουμίδης διαθέτει στο ιατρείο του αρτιότατες υποδομές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την πλέον ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών του μετά από κάθε επέμβαση.

Καλέστε μας